WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dokonała wydłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności jak również ważności kart parkingowych wydanych na podstawie tych orzeczeń dla osób niepełnosprawnych i placówek. Bez znaczenia…

Czytaj więcej

ZMIANY FUNKCJONOWANIA PCPR W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ

W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ W POLSCE, INFORMUJEMY, IŻ INDYWIDUALNA I BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA KLIENTÓW PCPR ZOSTAJE OGRANICZONA DO MINIMUM. PISMA, WNIOSKI ORAZ DOKUMENTY PROSIMY WRZUCAĆ DO SKRZYNKI NA LISTY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PO LEWEJ STRONIE PRZED GŁÓWNYM WEJŚCIEM DO BUDYNKU. KONTAKT Z PRACOWNIKAMI CENTRUM ODBYWA SIĘ PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ TELEFONICZNIE LUB ELEKTRONICZNIE. W CELU…

Czytaj więcej

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie informuje, iż Powiat Mikołowski został zakwalifikowany do uczestnictwa w 2022 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”. Obszary programu, które będą realizowane w 2022 r.: obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia…

Czytaj więcej

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022

Powiat Mikołowski od 1 stycznia 2022 roku realizuje Program pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022. ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie zapisów ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu: dzieci…

Czytaj więcej

PFRON informuje – Turnusy rehabilitacyjne 2022

Od 1 stycznia 2022 r. zapraszamy do aplikowania on-line w obszarze dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Pełen proces będzie realizowany elektronicznie, uwzględniliśmy też udział Organizatorów Turnusów jako Użytkowników Systemu. Zapewni to między innymi możliwość elektronicznego obiegu takich dokumentów jak „Informacja o wyborze organizatora”, „Oświadczenie organizatora” czy „Informacja o przebiegu turnusu”. Dzięki przystąpieniu do SOW Organizatorów…

Czytaj więcej

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Święto obchodzone corocznie 3 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych. Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu ich  w społeczne…

Czytaj więcej

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – Zmiana terminu zatwierdzenia wniosku przez Ministra

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w ogłoszeniach o naborze wniosków w ramach Programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2022 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 część VIII pn. „Termin rozpatrzenia wniosków” otrzymuje brzmienie: „Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w…

Czytaj więcej