Turnus rehabilitacyjny – zobowiązanie do wykonania testu na SARS-CoV-2

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz. U. 2020.1758 z dnia 9.10.2020 r.), osoby wyjeżdżające (oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych) na turnus rehabilitacyjny zobowiązane są do wykonania w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.  Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków…

Czytaj więcej

ZMIANA GODZIN URZĘDOWANIA PCPR !

W ZWIĄZKU Z AKTUALNYMI INFORMACJAMI MINISTERSTWA ZDROWIA NA TEMAT ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POLSCE, INFORMUJEMY IŻ INDYWIDUALNA I BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA KLIENTÓW PCPR ZOSTAJE OGRANICZONA DO MINIMUM. PCPR  zmienia godziny urzędowania. Od poniedziałku 19.10.2020r. do odwołania, jednostka pracować będzie od 7:30 do 15:30 (poniedziałek – piątek).  W CELU UZYSKANIA INFORMACJI, ZAŁATWIENIA BIEŻĄCEJ SPRAWY BĄDŹ PORADY W…

Czytaj więcej

Informacje PCPR – warsztaty szkoleniowe i superwizja dla rodzin zastępczych

Informujemy, iż rodziny zastępcze niespokrewnione i spokrewnione uczestniczą w kolejnej edycji warsztatów szkoleniowych pn. ,, Rodzina zastępcza jako ambasador – czyli jak niemożliwe staje się możliwe”. Spotkania są prowadzone przez trenerów Akademii Rozwoju KONEKTOR w Mikołowie. Ponadto rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinny dom dziecka nadal mają zapewnioną superwizję swojej pracy. Superwizorami są specjaliści Akademii Rozwoju…

Czytaj więcej

UWAGA – ZMIANY PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU !

UWAGA DLA OSÓB CHCĄCYCH ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W PCPR W WEJŚCIU GŁÓWNYM DO NASZEGO BUDYNKU PO PRAWEJ STRONIE ZNAJDUJE SIĘ DOMOFON POPRZEZ KTÓRY ŁATWIEJ I SZYBCIEJ MOŻNA SIĘ Z NAMI KONTAKTOWAĆ ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO UŻYWANIA TEGO URZĄDZENIA – A SZYBCIEJ ZLECI NAM TA CAŁA PANDEMIA

Czytaj więcej

MODUŁ III – wydłużenie terminu składania wniosków

W odpowiedzi na postulaty samorządów Zarząd PFRON, podjął decyzję zmieniającą Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w Module III oraz Module IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.  Wprowadzone zmiany dotyczą: wydłużenia do dnia 15 października 2020 r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w…

Czytaj więcej

Warsztaty dla dzieci i rodzin zastępczych – Projekt Akcja – Aktywizacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizując projekt „Akcja – aktywizacja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w postaci wsparcia psychologicznego dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej: zorganizowało dwudniowe warsztaty szkoleniowe wyjazdowe pn.: Budujemy samoocenę i wiarę we własne siły i umiejętności’’. Warsztaty dla  16…

Czytaj więcej

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19″

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych realizując Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19”, w ramach finansowania z budżetu państwa i Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – w miesiącu sierpniu 2020 roku otrzymało środki finansowe w wysokości 372 945 złotych z przeznaczeniem na…

Czytaj więcej

Szkoła Rodziców dla Zaawansowanych – kolejna edycja

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji naszej Szkoły. Szkoła Rodziców dla Zaawansowanych przeznaczona jest dla osób, które, m.in.: – wcześniej uczestniczyły już w tego typu zajęciach – pragną podnieść swoje kompetencje wychowawcze – chcą pogłębić swoją więź z dzieckiem – poszukują nowych rozwiązań w napotykanych trudnościach wychowawczych – chcą dzielić się swoim doświadczeniem, a także…

Czytaj więcej