Projekt AKCJA – AKTYWIZACJA  skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem  społecznym:

  • Mieszkańców powiatu mikołowskiego – osób niepełnosprawnych, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, które są osobami bezrobotnymi (zarejestrowanymi w PUP) lub osobami poszukującymi pracy (niezatrudnionymi/niezarejestrowanymi w PUP).
  • Uczestnicy projektu skorzystać mogą z form wsparcia w zakresie:
    • poradnictwa psychologicznego, rehabilitacji zdrowotnej, warsztatów aktywizacyjnych, 
    • doradztwa zawodowego, szkoleń/kursów zawodowych, stażów zawodowych.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W celu kwalifikacji uczestnictwa należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych, Łaziska Górne ul. Chopina 8, lub pobrać ze strony internetowej.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni PCPR w Mikołowie

pod nr tel. 322244390, pokój 114 (parter)

 

w poniedziałki w godzinach od 7:30-17:00;

wtorki, środy i czwartki od 7:30-15:30;

piątki od 7:30-14:00.

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY W DNIU 31.09.2021r.