POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY dla obywateli Ukrainy

POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY  Zapraszamy obywateli Ukrainy, którzy chcą być aktywni zawodowo w Polsce ale na skutek niepełnosprawności mają problem z podjęciem zatrudnienia.  Proponujemy bezpłatny udział w projekcie Kompleksowej rehabilitacji, która obejmuje: – intensywną naukę języka polskiego, – szkolenia zawodowe i dostosujecie posiadane kwalifikacje do polskiego rynku pracy w tym język polski…

Czytaj więcej

Odwołanie epidemii a przedłużenie ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Przypominamy, że – w aktualnym stanie prawnym¹ – z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji², którego ważność: upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r.1, pod warunkiem złożenia w…

Czytaj więcej

Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy – zaopatrzenie w wyroby medyczne

PFRON oferuje pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w ramach Modułu I programu PFRON pod nazwą „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Kto może skorzystać z pomocy Możesz skorzystać z pomocy, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy z niepełnosprawnością i spełniasz łącznie…

Czytaj więcej

Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy – zaopatrzenie w wyroby medyczne

PFRON oferuje pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w ramach Modułu I programu PFRON pod nazwą „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Kto może skorzystać z pomocy Możesz skorzystać z pomocy, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy z niepełnosprawnością i spełniasz łącznie…

Czytaj więcej

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością – Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”- Moduł II. Jego celem jest zapewnienie pomocy niepełnosprawnym uchodźcom, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Realizowany jest poprzez wsparcie finansowe samorządów prowadzących działania pomocowe. Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z…

Czytaj więcej

Zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy – WAŻNE !

40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. Jest rozporządzenie Rady Ministrów Od dziś, tj.16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy otrzymają świadczenie 40 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia przez rząd to 60 dni. Istnieje możliwość podwyższenia kwoty 40 zł jak i wydłużenia okresu 60 dni wypłaty świadczenia.…

Czytaj więcej

Kolejny cykl superwizji dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to nie jedynie miejsce, a ludzie, którzy odważnie, mądrze, wrażliwie stają w obronie najsłabszych. To wspaniali rodzice prowadzący zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze, którzy każdego dnia pokazują czym jest miłość, zaufanie, bezpieczeństwo. W swoich wyzwaniach potrzebują wsparcia, dlatego z radością pragniemy poinformować o kolejnym cyklu superwizji dla zawodowych i niezawodowych rodzin…

Czytaj więcej