Przedstawiamy opracowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz przez PFRON Informator dla osób z niepełnosprawnością 2022 –> Informator dla osób z niepełnosprawnością 2022