POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU
PIECZY ZASTĘPCZEJ
NA LATA 2021 – 2023

 

 

Uchwała Rady Powiatu Mikołowskiego:

Uchwała Nr XXVII-177-2021 Rady Powiatu Mikołowskiego

Program do odczytu i pobrania w wersji PDF:

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023