Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych zapewnia pomoc osobom, parom i rodzinom znajdującym się w kryzysowej sytuacji życiowej.

Tutejszy Punkt oferuje:

  • Indywidualną pomoc psychologiczną/psychoterapeutyczną w tym wsparcie, psychoedukację, interwencję kryzysową, psychoterapię krótkoterminową, psychoterapię dla par;
  • Pomoc terapeutyczną dla dzieci znajdujących się w sytuacji kryzysowej, m.in. .przemoc (osoba doznająca lub świadek), rozwód rodziców, konflikty rodzinne, żałoba;
  • Pomoc interwencyjną / konsultacje- Punkt podejmuje interwencje w związku z zawiadomieniami o nieprawidłowościach występujących w rodzinie w tym przemoc, nadużywanie alkoholu, współuzależnienie. Dodatkowo Punkt świadczy pomoc osobom w żałobie, mającym myśli samobójcze, problemy wychowawcze z dziećmi, w sprawach około rozwodowych. Istnieje również możliwość pomocy specjalistycznej w środowisku zamieszkania.
  • Bezpłatną pomoc prawną w sprawach rodzinnych.

Ponadto realizujemy:

  • Warsztaty profilaktyczne dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mikołowskiego,
  • Różnego rodzaju grupy o charakterze psychoedukacyjnej, wsparciowej, rozwoju osobistego,
  • Szkołę Rodziców,
  • Coroczną Kampanię na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
  • Coroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Pozyskujemy także środki finansowe na realizację projektów.

Pracownicy Punktu regularnie uczestniczą w superwizjach.

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych 
ul. Chopina 8

43-170 Łaziska Górne
Tel. 32 22-44-390
fax. 32 22-44-498
email: oikmikolow@onet.pl

Godziny pracy:

poniedziałek od 7.30 do 17.00
wtorek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.00