Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

 • Domu Dziecka w Orzeszu, ul. Wawrzyńca 87,
  tel. 32 22 15 223
 • Dyrektor Domu Dziecka –Agnieszka Kuchna:
  tel. 32 733-68-20; 504 014 785
 • Kierownik ds. opiekuńczo-wychowawczych –Agnieszka Teper:
  tel. 500-256-834
 • Mieszkanie rodzinkowe w Orzeszu:
  tel. 32 733-68-21; 32 22-15-223
 • Koordynator- Sonia Spyra-Szymura
  tel. 660-097-305
 • Mieszkanie rodzinkowe w Mikołowie:
  tel.32 749-82-09
 • Koordynator – Olga Szewczyk
  tel. 516-719-490
 • Mieszkanie rodzinkowe w Łaziskach Górnych
  tel. 500-256-837; 32 733-32-50
 • Koordynator – Barbara Knapczyk:
  tel. 504-623-738

Rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego :

 • Państwo Maria i Józef Baron zam. Łaziska Górne, ul. Młyńska 29,
  tel. 32 2210716, 531 255 576