Dom Dziecka w Orzeszu, ul. Wawrzyńca 87.

Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjno- interwencyjnego, liczba miejsc wynosi 30, w tym dwa miejsca interwencyjne (1 dla chłopca, 1- dla dziewczynki).

Placówka obejmuje :

  1. Mieszkanie rodzinkowe  w Orzeszu, przy ulicy Wawrzyńca  87 – przeznaczone jest dla 12 wychowanków ( w tym 2 miejsca interwencyjne),
  2. Mieszkanie rodzinkowe  w Łaziskach Górnych przy ulicy Leśnej 12- przeznaczone jest dla 11 wychowanków,
  3. Mieszkanie rodzinkowe w Mikołowie przy  Oś. 30-Lecia 16/1 – przeznaczone jest dla 7 wychowanków.