W Punkcie Interwencji Kryzysowej prowadzona jest bezpłatna pomoc psychologiczna/terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy lub będących w sytuacji kryzysowej:

  • Konsultacje psychologiczne:

Poniedziałek od 8:00 do 17:00

Wtorek, środa, czwartek od 8:00 do 14:00

Piątek od 8:00 do 11:00

  • Konsultacje terapeutyczne dla osób dorosłych

Środa: od 15.00 do 19.00

Zapisy odbywają się pod numerami telefonów: 32 2244-390; 32 2244-498 lub osobiście w tut. Punkcie, pok. 116, parter.