W Punkcie Interwencji Kryzysowej prowadzona jest bezpłatna pomoc psychologiczna/terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy lub będących w sytuacji kryzysowej:

  • Konsultacje psychologiczne /terapeutyczne dla osób dorosłych

Poniedziałek od 8:00 do 17:00

Wtorek, środa, czwartek od 8:00 do 14:00

Piątek od 8:00 do 11:00

Poniedziałki, środy: od 16.00 do 19.00

 

  • Konsultacje terapeutyczne dla dzieci ofiar przemocy bądź będących świadkami przemocy

Poniedziałki: od 15.00 do 19.00

Wtorki: od 15.30 do 18.30


Zapisy odbywają się pod numerami telefonów: 32 2244-390; 32 2244-498 lub osobiście w tut. Punkcie, pok. 119, parter.