POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2021-2030

 

 

Uchwała Rady Powiatu Mikołowskiego:

Uchwała nr XXVII-176-2021 Rady Powiatu Mikołowskiego

Program do odczytu i pobrania w wersji PDF:

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030