Reforma administracji publicznej obowiązująca od 1 stycznia 1999r. spowodowała istotne zmiany niemal w każdej dziedzinie objętej zakresem działania organów samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej. Zmiany te nie ominęły także zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z Ustawy o pomocy społecznej, w której określone zadania przypisane zostały jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej.

W większości dzień 1 kwietnia kojarzy się z Prima Aprilis, a to właśnie w tym dniu w 1999r. rozpoczęło swoją działalność Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które zostało powołane do życia Uchwałą Nr IX/025/99 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 25.02.1999r. Warunki lokalowe były dość skromne, jednak nie przeszkadzały one w realizacji zadań naszego Centrum. Trzykrotnie zmienialiśmy siedzibę (budynek Sądu Rejonowego w Mikołowie – 2 tygodnie, budynek obecnej Prokuratury Rejonowej w Mikołowie), aż w końcu od września 1999r. osiedliśmy przy ul. Chopina 8 w Łaziskach Górnych (budynek po hotelu robotniczym KOJA). Początkowo Centrum zatrudniało 5 pracowników. Na przestrzeni lat nasza kadra zwiększyła się do 24 pracowników etatowych, ponadto oraz zatrudniamy osoby na umowy zlecenia.

Na przełomie ostatnich 20 lat widoczny jest ciągły rozwój naszego Centrum, które podąża za rosnącymi potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców powiatu mikołowskiego. Zadania naszej instytucji z roku na rok ewaluują, a problemy ludzkie stają się bardziej złożone i trudniejsze. Dlatego aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów pracownicy PCPR biorą udział w różnego rodzaju szkoleniach i regularnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

Mamy nadzieję, że kolejne lata pozwolą Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie realizować należycie swoje zadania i zawsze będziemy starać się być otwarci na niesienie pomocy osobom znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.