PILOTAŻOWY PROGRAM

REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 
 
 
 
 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Termin Opis
01.03.2022 Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) 
31.03.2022 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022
31.08.2022 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I
10.10.2022 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023
 
Wnioski do pobrania:
 

Wniosek AS A1

Wniosek AS A2-3

Wniosek AS A4

Wniosek AS B1-3-4

Wniosek AS B2

Wniosek AS B5

Wniosek AS C1

Wniosek AS C2

Wniosek AS C3

Wniosek AS C4

Wniosek AS C5

Wniosek AS D

Wniosek AS MII