Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” jest współfinansowany

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 
Program „Aktywny Samorząd”  czytaj
 
 
 
 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Termin Opis
01.03.2020 Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) 
31.03.2020 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020
31.08.2020 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I
10.10.2020 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021
 
Wnioski do pobrania: