Na terenie Powiatu Mikołowskiego znajdują się dwa domy pomocy społecznej:

  1. Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu, ul. Traugutta 45 – przeznaczony dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Liczba miejsc wynosi – 96.
  2. Dom Pomocy Społecznej – Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych w Mikołowie – Borowej Wsi, ul. Gliwicka 366. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej fizycznie. Liczba miejsc wynosi – 150,

Ustawowe kryteria uprawniające do skierowania a następnie umieszczenia w domu pomocy społecznej:

  • wymóg całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
  • brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu,
  • brak możliwości zapewnienia niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.