20 - lecie PCPR w Mikołowie

Na przełomie ostatnich 20 lat widoczny jest ciągły rozwój naszego Centrum, które podąża za rosnącymi potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców powiatu mikołowskiego.

Mamy nadzieję, że kolejne lata pozwolą Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie realizować należycie swoje zadania i zawsze będziemy starać się być otwarci na niesienie pomocy osobom znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

O nas

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, rehabilitacja zawodowa i zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Piecza zastępcza

Opieka w rodzinach zastępczych, przygotowanie rodzin zastępczych, szkolenia z pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne

32 224-43-90