Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnościami, rehabilitacja zawodowa i zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

Piecza zastępcza

Opieka w rodzinach zastępczych, przygotowanie rodzin zastępczych, szkolenia z pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

PCPR w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych - ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne

32 224-43-90