Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnościami, rehabilitacja zawodowa i zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

Piecza zastępcza

Opieka w rodzinach zastępczych, przygotowanie rodzin zastępczych, szkolenia z pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych

ul. Chopina 8
43-170 Łaziska Górne


tel. (032) 224-43-90  lub  (032) 322 72 67
tel./fax. (032) 224-44-98

e-mail: sekretariat@pcpr.mikolowski.pl


Godziny pracy:

poniedziałek od 7.30 do 17.00
wtorek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.00