Turnus rehabilitacyjny – zobowiązanie do wykonania testu na SARS-CoV-2

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz. U. 2020.1758 z dnia 9.10.2020 r.), osoby wyjeżdżające (oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych) na turnus rehabilitacyjny zobowiązane są do wykonania w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.  Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków…

Czytaj więcej

ZMIANA GODZIN URZĘDOWANIA PCPR !

W ZWIĄZKU Z AKTUALNYMI INFORMACJAMI MINISTERSTWA ZDROWIA NA TEMAT ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POLSCE, INFORMUJEMY IŻ INDYWIDUALNA I BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA KLIENTÓW PCPR ZOSTAJE OGRANICZONA DO MINIMUM. PCPR  zmienia godziny urzędowania. Od poniedziałku 19.10.2020r. do odwołania, jednostka pracować będzie od 7:30 do 15:30 (poniedziałek – piątek).  W CELU UZYSKANIA INFORMACJI, ZAŁATWIENIA BIEŻĄCEJ SPRAWY BĄDŹ PORADY W…

Czytaj więcej

Informacje PCPR – warsztaty szkoleniowe i superwizja dla rodzin zastępczych

Informujemy, iż rodziny zastępcze niespokrewnione i spokrewnione uczestniczą w kolejnej edycji warsztatów szkoleniowych pn. ,, Rodzina zastępcza jako ambasador – czyli jak niemożliwe staje się możliwe”. Spotkania są prowadzone przez trenerów Akademii Rozwoju KONEKTOR w Mikołowie. Ponadto rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinny dom dziecka nadal mają zapewnioną superwizję swojej pracy. Superwizorami są specjaliści Akademii Rozwoju…

Czytaj więcej

UWAGA – ZMIANY PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU !

UWAGA DLA OSÓB CHCĄCYCH ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W PCPR W WEJŚCIU GŁÓWNYM DO NASZEGO BUDYNKU PO PRAWEJ STRONIE ZNAJDUJE SIĘ DOMOFON POPRZEZ KTÓRY ŁATWIEJ I SZYBCIEJ MOŻNA SIĘ Z NAMI KONTAKTOWAĆ ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO UŻYWANIA TEGO URZĄDZENIA – A SZYBCIEJ ZLECI NAM TA CAŁA PANDEMIA

Czytaj więcej

MODUŁ III – wydłużenie terminu składania wniosków

W odpowiedzi na postulaty samorządów Zarząd PFRON, podjął decyzję zmieniającą Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w Module III oraz Module IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.  Wprowadzone zmiany dotyczą: wydłużenia do dnia 15 października 2020 r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w…

Czytaj więcej

Warsztaty dla dzieci i rodzin zastępczych – Projekt Akcja – Aktywizacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizując projekt „Akcja – aktywizacja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w postaci wsparcia psychologicznego dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej: zorganizowało dwudniowe warsztaty szkoleniowe wyjazdowe pn.: Budujemy samoocenę i wiarę we własne siły i umiejętności’’. Warsztaty dla  16…

Czytaj więcej

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19″

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych realizując Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19”, w ramach finansowania z budżetu państwa i Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – w miesiącu sierpniu 2020 roku otrzymało środki finansowe w wysokości 372 945 złotych z przeznaczeniem na…

Czytaj więcej

Szkoła Rodziców dla Zaawansowanych – kolejna edycja

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji naszej Szkoły. Szkoła Rodziców dla Zaawansowanych przeznaczona jest dla osób, które, m.in.: – wcześniej uczestniczyły już w tego typu zajęciach – pragną podnieść swoje kompetencje wychowawcze – chcą pogłębić swoją więź z dzieckiem – poszukują nowych rozwiązań w napotykanych trudnościach wychowawczych – chcą dzielić się swoim doświadczeniem, a także…

Czytaj więcej

Wnioski o przyznanie świadczenia „DOBRY START”

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2020r. do dnia 30 listopada danego roku, przyjmowane będą wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start”.   Wnioski do pobrania: WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA – DOBRY START – WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA – DOBRY START – PIECZA ZASTĘPCZA…

Czytaj więcej

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedziba w Łaziskach Górnych informuje , że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  rozpoczęło realizację Projektu pn.,, Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19’’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w…

Czytaj więcej

Koronawirus a rodzicielstwo zastępcze

Koronawirus a rodzicielstwo zastępcze Czas epidemii zaskoczył nas wszystkich. Z dnia na dzień zmuszeni zostaliśmy do dokonania zmian w swoim życiu, a to co dotychczas było normą, stało się często nieosiągalne. Szczególnie trudnym momentem w tych miesiącach był okres odizolowania, rezygnacji z pasji, zainteresowań, spotkań z bliskimi i znajomymi. Nawet codziennie zakupy były nie lada…

Czytaj więcej

MODUŁ III – Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

                                        Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program  Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III i IV Szczegóły programu dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce: Projekty/Programy

Czytaj więcej

UWAGA! Funkcjonowanie PCPR w okresie zaistniałej sytuacji epidemiologicznej w Polsce

W ZWIĄZKU Z AKTUALNYMI INFORMACJAMI MINISTERSTWA ZDROWIA NA TEMAT ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POLSCE, INFORMUJEMY IŻ INDYWIDUALNA I BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA KLIENTÓW PCPR ZOSTAJE OGRANICZONA DO MINIMUM. PCPR  zmienia godziny urzędowania (BUDYNEK BĘDZIE NADAL ZAMKNIĘTY – NIEDOSTĘPNY DLA OSÓB Z ZEWNĄTRZ!). Od poniedziałku 16.03.2020r. do odwołania, jednostka pracować będzie od 7:30 do 15:30 (poniedziałek – piątek). …

Czytaj więcej

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Punkt Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą  w Łaziskach Górnych  w dniach od 24.02.2020r. do 28.02.2020r. zaprasza na: – Dni otwarte (25.02.2020r. 27.02.2020r. i 28.02.2020r.) w ramach, których odbędą się bezpłatne konsultacje prawne, terapeutyczne, psychologiczne dla osób w kryzysie, doświadczających przemocy, nie radzących sobie z sytuacjami trudnymi. – Warsztat dla dzieci…

Czytaj więcej

Szkoła Rodziców

Od 12.02.2020r. rozpoczęła się kolejna edycja Szkoły Rodziców organizowana przez Punkt Interwencji Kryzysowej naszego Centrum. W trakcie warsztatów rodzice m.in. poznają nowe metody wychowawcze wolne od przemocy, uczą się jak w sposób konstruktywny komunikować z własnym dzieckiem. W trakcie spotkań przyglądamy się również potrzebom i uczuciom dziecka oraz staramy się nabyć umiejętności radzenia sobie w…

Czytaj więcej

Program AOON – nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019 – 2020” ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Warunki pracy: umowa zlecenie Wymagania: osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby…

Czytaj więcej

Turnusy rehabilitacyjne i przedmioty ortopedyczne – zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie bez wychodzenia z domu!

Turnusy rehabilitacyjne i przedmioty ortopedyczne – zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie bez wychodzenia z domu! Szanowni Państwo,  przypominamy, iż od 2.01.2020 r. w CAŁEJ POLSCE można bez wychodzenia z domu wnioskować o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w…

Czytaj więcej

Superwizja i konsultacje dla rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzinnego domu dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych zaprasza do udziału w superwizji oraz konsultacjach dla rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzinnego domu dziecka, które zostaną przeprowadzone przez Adriana Kowalskiego i Danutę Pajor z Fundacji ULICA. Superwizja odbywać się będzie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Łaziskach Górnych, ul. Chopina 8, pokój…

Czytaj więcej

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Spotkania będą odbywać się w godzinach od 17.00 – 19.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łaziskach Górnych, ul. Chopina 8 (pokój 210, I piętro). Grupę wsparcia poprowadzi psycholog Pani Barbara…

Czytaj więcej

Program Wyrównywanie Różnic Między Regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął procedury realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz ustalił terminy składania wniosków i wystąpień samorządów powiatowych. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i…

Czytaj więcej

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie informuje, iż od dnia 02.01.2020r. uruchamia nabór kart zgłoszeniowych do programu AOON. Program finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Więcej informacji w zakładce Projekty/Programy na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej

Przedświąteczne spotkanie z rodzinami zastępczymi

W Powiecie Mikołowskim mamy dziesięć zawodowych rodzin zastępczych oraz jedną prowadzącą rodzinny dom dziecka. 10 grudnia w łaziskim hotelu Modus spotkały się z nimi władze powiatu mikołowskiego. Obecni byli starosta Mirosław Duży, członkowie Zarządu Powiatu: Grażyna Nazar, Joanna Szołtysek i Henryk Stencel, skarbnik Danuta Bywalec oraz sekretarz powiatu Łukasz Ryguła. Nie mogło zabraknąć dyrektora Powiatowego…

Czytaj więcej

Projekt AKCJA – AKTYWIZACJA

    W projekcie „Akcja – Aktywizacja” od początku lipca 2019 roku działaniami zostali objęci mieszkańcy powiatu mikołowskiego tj.: osoby niepełnosprawne, osoby wykluczone społecznie i  zawodowo,  młodzież usamodzielniana, opuszczająca placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, osoby korzystające z usług Punktu Interwencji Kryzysowej, osoby korzystające z Mikołowskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana”. Uczestnicy projektu skorzystali dotychczas…

Czytaj więcej

Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności

    Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności w Rybniku Punkt Obsługi Klienta w Mikołowie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, pokój 151 wejście C, czynny w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca,            w miesiącu grudniu – pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. od…

Czytaj więcej