Warsztaty kreatywności dla dzieci z rodzin zastępczych

Dzieci z rodzin zastępczych zamieszkałe na terenie gminy Łaziska Górne, w ramach projektu pt.: ,,Rozwój Usług Społecznych w Łaziskach Górnych‘’ zostały zaproszone do udziału w warsztatach kreatywnych dla dzieci i młodzieży oraz w młodzieżowym klubie: Ambasada niemożliwego, tworzących środowisko rówieśnicze, w którym dzieci i młodzież mogą wyrażać swoje uczucia i emocje, dzielić się problemami, ale…

Czytaj więcej

Warsztaty rozwojowe dzieci z rodzin zastępczych

Dzieci z rodzin zastępczych w wieku od 12 do 15 lat zakończyły udział w warsztatach rozwojowych pn. ,,Wagary’. Warsztaty odbywały się w siedzibie Akademii Rozwoju ,,KONEKTOR’’ w Mikołowie, ul. Rynek 7/10, w okresie od kwietnia do końca maja 2022 roku. Warsztaty prowadzone były przez doświadczonych specjalistów z Fundacji ULICA ŚCIANA MARZEŃ. Podczas warsztatów dzieci miały…

Czytaj więcej

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

          DRODZY  RODZICE  ZASTĘPCZY Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, dziękujemy Państwu za trud i  zaangażowanie w niesieniu pomocy dzieciom, które czasowo straciły możliwość wychowywania się we własnych domach. Jako Rodzice Zastępczy z wielką odpowiedzialnością budujecie dom dla każdego potrzebującego pomocy dziecka, które trafia pod Waszą opiekę. Wyzwania podejmowane każdego dnia, świadczą…

Czytaj więcej

POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY dla obywateli Ukrainy

POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY  Zapraszamy obywateli Ukrainy, którzy chcą być aktywni zawodowo w Polsce ale na skutek niepełnosprawności mają problem z podjęciem zatrudnienia.  Proponujemy bezpłatny udział w projekcie Kompleksowej rehabilitacji, która obejmuje: – intensywną naukę języka polskiego, – szkolenia zawodowe i dostosujecie posiadane kwalifikacje do polskiego rynku pracy w tym język polski…

Czytaj więcej

Odwołanie epidemii a przedłużenie ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Przypominamy, że – w aktualnym stanie prawnym¹ – z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji², którego ważność: upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r.1, pod warunkiem złożenia w…

Czytaj więcej

Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy – zaopatrzenie w wyroby medyczne

PFRON oferuje pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w ramach Modułu I programu PFRON pod nazwą „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Kto może skorzystać z pomocy Możesz skorzystać z pomocy, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy z niepełnosprawnością i spełniasz łącznie…

Czytaj więcej

Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy – zaopatrzenie w wyroby medyczne

PFRON oferuje pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w ramach Modułu I programu PFRON pod nazwą „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Kto może skorzystać z pomocy Możesz skorzystać z pomocy, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy z niepełnosprawnością i spełniasz łącznie…

Czytaj więcej

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością – Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”- Moduł II. Jego celem jest zapewnienie pomocy niepełnosprawnym uchodźcom, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Realizowany jest poprzez wsparcie finansowe samorządów prowadzących działania pomocowe. Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z…

Czytaj więcej

Zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy – WAŻNE !

40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. Jest rozporządzenie Rady Ministrów Od dziś, tj.16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy otrzymają świadczenie 40 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia przez rząd to 60 dni. Istnieje możliwość podwyższenia kwoty 40 zł jak i wydłużenia okresu 60 dni wypłaty świadczenia.…

Czytaj więcej

Kolejny cykl superwizji dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to nie jedynie miejsce, a ludzie, którzy odważnie, mądrze, wrażliwie stają w obronie najsłabszych. To wspaniali rodzice prowadzący zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze, którzy każdego dnia pokazują czym jest miłość, zaufanie, bezpieczeństwo. W swoich wyzwaniach potrzebują wsparcia, dlatego z radością pragniemy poinformować o kolejnym cyklu superwizji dla zawodowych i niezawodowych rodzin…

Czytaj więcej

Zgłoszenie pobytu cudzoziemca

 Zgłoszenie Pobytu Cudzoziemca   Pobyt cudzoziemca zgłasza instytucja lub osoba prywatna, która powinna wypełnić druk „Zgłoszenie pobytu cudzoziemca”.  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Mikołowie na dwa sposoby: Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.   Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy. Zgłoszenie…

Czytaj więcej

WAŻNE – DEKLARACJA PUNKTU ZAKWATEROWANIA

Zamieszczamy link do pobrania Deklaracji Punktu Zakwaterowania. Jest to dokument potrzebny do stworzenia bazy danych mieszkań, w których tymczasowo będzie można zakwaterować uchodźców z Ukrainy. Deklaracja punktu zakwaterowania —> https://sekap.finn.pl/#!/karta_uslugi/60670/karta Więcej informacji na stronie: https://mikolowski.pl/2022/02/deklaracja-punktu-zakwaterowania/ 

Czytaj więcej

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

Uwaga! W związku z agresją wojskową Rosji na Ukrainie publikujemy informacje dla uchodźców. Infolinia +48 47 721 75 75 W naszym województwie została uruchomiona infolinia dla obywateli Ukrainy +48 32 606 32 32. Pod tym numerem mogą oni uzyskać informacje na temat legalizacji pobytu. Infolinia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jest czynna: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki – od 7.30 do 15.30, we wtorki – od 7.30 do 18.00. Dodatkowo infolinia…

Czytaj więcej

„Podatki bez barier” – wspólna akcja Starostwa Powiatowego w Mikołowie i Urzędu Skarbowego w Mikołowie

„Podatki bez barier” to wspólna akcja Starostwa Powiatowego w Mikołowie i Urzędu Skarbowego w Mikołowie, w ramach której zostanie zorganizowane szkolenia dla osób z niepełnoprawnościami i ich rodzin w zakresie ulg podatkowych i odliczeń oraz przepisów Polskiego Ładu.   Szkolenie odbędzie się 14 marca 2022 r. o godzinie 15.30 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Mikołowie.…

Czytaj więcej

Program korekcyjno – edukacyjny w 2022 roku

Informujemy, że oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie planowane są w okresie od 14.03.2022r. do 27.06.2022r. (poniedziałek, w godzinach od 16:00 do 20:00, 15 spotkań.) Zajęcia odbywać się będą w Domku Harcerskim, Plac Harcerski 1 w Mikołowie. Program będzie prowadzony przez panią Iwonę Goc i pana Artura Zazulę.   W dniach…

Czytaj więcej

500+ dla osób z niepełnosprawnościami

Przypominamy, że pełnoletnie osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mieszkające w Polsce mogą ubiegać się o 500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. By otrzymać świadczenie uzupełniające, musisz złożyć wniosek. Wniosek może złożyć w Twoim imieniu przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik bądź opiekun faktyczny. Wniosek możesz złożyć w każdej placówce ZUS, przesłać pocztą lub przesłać elektronicznie…

Czytaj więcej

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

Świadczenie wychowawcze otrzymasz na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie 500+ przysługuje niezależnie od Twoich dochodów. Od 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 500+. Wniosek możesz złożyć tylko elektronicznie. Kto otrzyma świadczenie od 2022 r.? Świadczenie wychowawcze przysługuje Ci na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli jesteś: matką albo…

Czytaj więcej

WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dokonała wydłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności jak również ważności kart parkingowych wydanych na podstawie tych orzeczeń dla osób niepełnosprawnych i placówek. Bez znaczenia…

Czytaj więcej

ZMIANY FUNKCJONOWANIA PCPR W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ

W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ W POLSCE, INFORMUJEMY, IŻ INDYWIDUALNA I BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA KLIENTÓW PCPR ZOSTAJE OGRANICZONA DO MINIMUM. PISMA, WNIOSKI ORAZ DOKUMENTY PROSIMY WRZUCAĆ DO SKRZYNKI NA LISTY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PO LEWEJ STRONIE PRZED GŁÓWNYM WEJŚCIEM DO BUDYNKU. KONTAKT Z PRACOWNIKAMI CENTRUM ODBYWA SIĘ PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ TELEFONICZNIE LUB ELEKTRONICZNIE. W CELU…

Czytaj więcej

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie informuje, iż Powiat Mikołowski został zakwalifikowany do uczestnictwa w 2022 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”. Obszary programu, które będą realizowane w 2022 r.: obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia…

Czytaj więcej

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022

   PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022 FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO DOFINANSOWANIE: 361 692 ZŁ CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 361 692 ZŁ   Powiat Mikołowski od 1 stycznia 2022 roku realizuje Program pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022. ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie zapisów ustawy z dnia…

Czytaj więcej

PFRON informuje – Turnusy rehabilitacyjne 2022

Od 1 stycznia 2022 r. zapraszamy do aplikowania on-line w obszarze dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Pełen proces będzie realizowany elektronicznie, uwzględniliśmy też udział Organizatorów Turnusów jako Użytkowników Systemu. Zapewni to między innymi możliwość elektronicznego obiegu takich dokumentów jak „Informacja o wyborze organizatora”, „Oświadczenie organizatora” czy „Informacja o przebiegu turnusu”. Dzięki przystąpieniu do SOW Organizatorów…

Czytaj więcej

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Święto obchodzone corocznie 3 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych. Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu ich  w społeczne…

Czytaj więcej

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – Zmiana terminu zatwierdzenia wniosku przez Ministra

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w ogłoszeniach o naborze wniosków w ramach Programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2022 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 część VIII pn. „Termin rozpatrzenia wniosków” otrzymuje brzmienie: „Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w…

Czytaj więcej

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego życzymy wszystkim pracownikom socjalnym oraz pracownikom pomocy społecznej spełnienia zawodowego, wytrwałości w trudach tej pracy, pomyślności w rozwiązywaniu problemów, motywacji do dalszej pomocy i dużo zdrowia dla realizacji swoich planów zawodowych oraz życiowych.  

Czytaj więcej

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie zapisów ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu: dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o…

Czytaj więcej

PROMOCJA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

PROMOCJA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO Szanowni Państwo,  Każde dziecko potrzebuje miłości i ciepła rodzinnego. Każde zasługuje na dom i szczęśliwe dzieciństwo, jakie może im zapewnić własna rodzina. Niestety wiele dzieci jest pozbawionych tej możliwości. Zostają pozostawione same sobie, odtrącone, samotne. Jednak są osoby, które chcą im pomóc i stworzyć dla nich środowisko rodzinne, w którym znajdą pomoc…

Czytaj więcej

Wyjazd do Energylandii

W dniu 04.09.2021r. odbył się zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie całodzienny wyjazd dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Dzieciaki wraz z opiekunami zawitały do Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. Łącznie z możliwości zabawy skorzystało ponad 200 osób. Podczas wyjazdu dzieci i dorośli mieli możliwość wypróbować różnorodne atrakcje oferowane przez park rozrywki…

Czytaj więcej

Program Dobry Start – zmiana zasad naboru wniosków

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu „Dobry start” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start. Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych – zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu „Dobry…

Czytaj więcej

Profilaktyka 40 Plus – pakiet badań

Już od 1 lipca możesz skorzystać z pakietu badań profilaktycznych w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS Kto może skorzystać z badań Program skierowany jest do Polaków, którzy: w roku przeprowadzenia badania ukończą lub ukończyli 40 lat nie korzystali wcześniej z programu Profilaktyka 40 PLUS uzupełnili ankietę przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub przez infolinię 22 735 39 53. Jak się zalogować na…

Czytaj więcej

Zmiana wzoru wniosku o wydanie karty parkingowej

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku Punkt Obsługi Klienta w Mikołowie informuje, że od 1 lipca 2021 roku następuje zmiana wzoru wniosku o wydanie karty parkingowej Nowe wzory wniosków są dostępne pod tym linkiem https://pcpr.mikolowski.pl/do-pobrania/ Pozostałe informacje PZON dla składających wnioski: Nie uiszczaj opłaty za wydanie karty parkingowej zanim nie upewnisz się, że…

Czytaj więcej

„Czy wiesz że …” – kampania profilaktyczna HIV/AIDS

Krajowe Centrum ds. AIDS uprzejmie informuje, że w dniach: 16-30 czerwca 2021 r. planuje przeprowadzenie kolejnej edycji działań́ edukacyjno-informacyjnych pod hasłem „Czy wiesz, że…”, będących kontynuacją kampanii profilaktycznej HIV/AIDS z 2020 r. Kampania została przygotowana w oparciu o wyniki badań społecznych dotyczących wiedzy na temat HIV/AIDS w naszym kraju oraz informacje przekazane przez konsultantów z…

Czytaj więcej

Program Aktywny Samorząd 2021

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku, umożliwiający kontynuowanie programu. Fundusz ponownie zagwarantował bardzo wysoki budżet na realizację programu! W bieżącym roku wynosi on 189,62 mln zł (w 2020 roku wynosił 180,79 mln zł). Ułatwiamy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc! Także w 2021…

Czytaj więcej

Turnus rehabilitacyjny tylko po szczepieniu lub z ważnym testem przeciw COVID-19

  Jeśli planujesz wyjazd na turnus rehabilitacyjny, pamiętaj o wykonaniu testu w kierunku SARS-CoV-2. Jeśli poddałeś się szczepieniu, wyjedziesz bez dodatkowych warunków. Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą wyjechać na turnus rehabilitacyjny, muszą przedstawić negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Skierowanie na test wystawi lekarz opieki zdrowotnej. Można też będzie uzyskać skierowanie na test, wypełniając…

Czytaj więcej

5 maja – Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce to również Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. To wyjątkowa okazja, aby pokazać, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu społecznym, rodzinnym oraz zawodowym. Bariery i ograniczenia, które utrudniają osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami swobodne funkcjonowanie, nie są…

Czytaj więcej

PFRON – Moduł IV – dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju Zarząd PFRON wznawia realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Moduł jest adresowany do samorządów powiatowych i gminnych, które w związku z sytuacją epidemiczną prowadzą dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia. Na ten cel w…

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – funkcjonowanie PCPR w okresie sytuacji epidemiologicznej

W ZWIĄZKU Z AKTUALNYMI INFORMACJAMI MINISTERSTWA ZDROWIA NA TEMAT ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POLSCE, INFORMUJEMY IŻ INDYWIDUALNA I BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA KLIENTÓW PCPR ZOSTAJE OGRANICZONA DO MINIMUM. W CELU UZYSKANIA INFORMACJI, ZAŁATWIENIA BIEŻĄCEJ SPRAWY BĄDŹ PORADY W DANEJ SYTUACJI, PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY Tel. 32 224 43 90 Tel. 32 224 44 98 LUB ELEKTRONICZNY: E-MAIL: sekretariat@pcpr.mikolowski.pl pcpr.mikolow@poczta.fm…

Czytaj więcej

Szukamy asystentów dla osób z niepełnosprawnościami

PROGRAM   „Asystent osoby z niepełnosprawnościami, jako świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie i wspomaganie niezależnego życia osób z   niepełnosprawnościami”   Warunki pracy: • umowa zlecenie   Wymagania: • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej; • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej półroczne, udokumentowane doświadczenie w…

Czytaj więcej

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął procedury realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz ustalił terminy składania wniosków i wystąpień samorządów powiatowych. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i…

Czytaj więcej

PFRON informuje – Turnusy rehabilitacyjne 2021

Od 1 stycznia 2021 r. zapraszamy do aplikowania on-line w obszarze dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Pełen proces będzie realizowany elektronicznie, uwzględniliśmy też udział Organizatorów Turnusów jako Użytkowników Systemu. Zapewni to między innymi możliwość elektronicznego obiegu takich dokumentów jak „Informacja o wyborze organizatora”, „Oświadczenie organizatora” czy „Informacja o przebiegu turnusu”. Dzięki przystąpieniu do SOW Organizatorów…

Czytaj więcej