WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dokonała wydłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności jak również ważności kart parkingowych wydanych na podstawie tych orzeczeń dla osób niepełnosprawnych i placówek. Bez znaczenia…

Czytaj więcej

ZMIANY FUNKCJONOWANIA PCPR W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ

W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ W POLSCE, INFORMUJEMY, IŻ INDYWIDUALNA I BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA KLIENTÓW PCPR ZOSTAJE OGRANICZONA DO MINIMUM. PISMA, WNIOSKI ORAZ DOKUMENTY PROSIMY WRZUCAĆ DO SKRZYNKI NA LISTY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PO LEWEJ STRONIE PRZED GŁÓWNYM WEJŚCIEM DO BUDYNKU. KONTAKT Z PRACOWNIKAMI CENTRUM ODBYWA SIĘ PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ TELEFONICZNIE LUB ELEKTRONICZNIE. W CELU…

Czytaj więcej

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie informuje, iż Powiat Mikołowski został zakwalifikowany do uczestnictwa w 2022 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”. Obszary programu, które będą realizowane w 2022 r.: obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia…

Czytaj więcej

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022

Powiat Mikołowski od 1 stycznia 2022 roku realizuje Program pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022. ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie zapisów ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu: dzieci…

Czytaj więcej

PFRON informuje – Turnusy rehabilitacyjne 2022

Od 1 stycznia 2022 r. zapraszamy do aplikowania on-line w obszarze dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Pełen proces będzie realizowany elektronicznie, uwzględniliśmy też udział Organizatorów Turnusów jako Użytkowników Systemu. Zapewni to między innymi możliwość elektronicznego obiegu takich dokumentów jak „Informacja o wyborze organizatora”, „Oświadczenie organizatora” czy „Informacja o przebiegu turnusu”. Dzięki przystąpieniu do SOW Organizatorów…

Czytaj więcej

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Święto obchodzone corocznie 3 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych. Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu ich  w społeczne…

Czytaj więcej

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – Zmiana terminu zatwierdzenia wniosku przez Ministra

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w ogłoszeniach o naborze wniosków w ramach Programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2022 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 część VIII pn. „Termin rozpatrzenia wniosków” otrzymuje brzmienie: „Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w…

Czytaj więcej

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego życzymy wszystkim pracownikom socjalnym oraz pracownikom pomocy społecznej spełnienia zawodowego, wytrwałości w trudach tej pracy, pomyślności w rozwiązywaniu problemów, motywacji do dalszej pomocy i dużo zdrowia dla realizacji swoich planów zawodowych oraz życiowych.  

Czytaj więcej

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie zapisów ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu: dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o…

Czytaj więcej

PROMOCJA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

PROMOCJA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO Szanowni Państwo,  Każde dziecko potrzebuje miłości i ciepła rodzinnego. Każde zasługuje na dom i szczęśliwe dzieciństwo, jakie może im zapewnić własna rodzina. Niestety wiele dzieci jest pozbawionych tej możliwości. Zostają pozostawione same sobie, odtrącone, samotne. Jednak są osoby, które chcą im pomóc i stworzyć dla nich środowisko rodzinne, w którym znajdą pomoc…

Czytaj więcej

Wyjazd do Energylandii

W dniu 04.09.2021r. odbył się zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie całodzienny wyjazd dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Dzieciaki wraz z opiekunami zawitały do Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. Łącznie z możliwości zabawy skorzystało ponad 200 osób. Podczas wyjazdu dzieci i dorośli mieli możliwość wypróbować różnorodne atrakcje oferowane przez park rozrywki…

Czytaj więcej

Program Dobry Start – zmiana zasad naboru wniosków

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu „Dobry start” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start. Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych – zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu „Dobry…

Czytaj więcej

Profilaktyka 40 Plus – pakiet badań

Już od 1 lipca możesz skorzystać z pakietu badań profilaktycznych w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS Kto może skorzystać z badań Program skierowany jest do Polaków, którzy: w roku przeprowadzenia badania ukończą lub ukończyli 40 lat nie korzystali wcześniej z programu Profilaktyka 40 PLUS uzupełnili ankietę przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub przez infolinię 22 735 39 53. Jak się zalogować na…

Czytaj więcej

Zmiana wzoru wniosku o wydanie karty parkingowej

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku Punkt Obsługi Klienta w Mikołowie informuje, że od 1 lipca 2021 roku następuje zmiana wzoru wniosku o wydanie karty parkingowej Nowe wzory wniosków są dostępne pod tym linkiem https://pcpr.mikolowski.pl/do-pobrania/ Pozostałe informacje PZON dla składających wnioski: Nie uiszczaj opłaty za wydanie karty parkingowej zanim nie upewnisz się, że…

Czytaj więcej

„Czy wiesz że …” – kampania profilaktyczna HIV/AIDS

Krajowe Centrum ds. AIDS uprzejmie informuje, że w dniach: 16-30 czerwca 2021 r. planuje przeprowadzenie kolejnej edycji działań́ edukacyjno-informacyjnych pod hasłem „Czy wiesz, że…”, będących kontynuacją kampanii profilaktycznej HIV/AIDS z 2020 r. Kampania została przygotowana w oparciu o wyniki badań społecznych dotyczących wiedzy na temat HIV/AIDS w naszym kraju oraz informacje przekazane przez konsultantów z…

Czytaj więcej

Program Aktywny Samorząd 2021

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku, umożliwiający kontynuowanie programu. Fundusz ponownie zagwarantował bardzo wysoki budżet na realizację programu! W bieżącym roku wynosi on 189,62 mln zł (w 2020 roku wynosił 180,79 mln zł). Ułatwiamy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc! Także w 2021…

Czytaj więcej

Turnus rehabilitacyjny tylko po szczepieniu lub z ważnym testem przeciw COVID-19

  Jeśli planujesz wyjazd na turnus rehabilitacyjny, pamiętaj o wykonaniu testu w kierunku SARS-CoV-2. Jeśli poddałeś się szczepieniu, wyjedziesz bez dodatkowych warunków. Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą wyjechać na turnus rehabilitacyjny, muszą przedstawić negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Skierowanie na test wystawi lekarz opieki zdrowotnej. Można też będzie uzyskać skierowanie na test, wypełniając…

Czytaj więcej

5 maja – Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce to również Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. To wyjątkowa okazja, aby pokazać, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu społecznym, rodzinnym oraz zawodowym. Bariery i ograniczenia, które utrudniają osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami swobodne funkcjonowanie, nie są…

Czytaj więcej

PFRON – Moduł IV – dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju Zarząd PFRON wznawia realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Moduł jest adresowany do samorządów powiatowych i gminnych, które w związku z sytuacją epidemiczną prowadzą dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia. Na ten cel w…

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – funkcjonowanie PCPR w okresie sytuacji epidemiologicznej

W ZWIĄZKU Z AKTUALNYMI INFORMACJAMI MINISTERSTWA ZDROWIA NA TEMAT ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POLSCE, INFORMUJEMY IŻ INDYWIDUALNA I BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA KLIENTÓW PCPR ZOSTAJE OGRANICZONA DO MINIMUM. W CELU UZYSKANIA INFORMACJI, ZAŁATWIENIA BIEŻĄCEJ SPRAWY BĄDŹ PORADY W DANEJ SYTUACJI, PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY Tel. 32 224 43 90 Tel. 32 224 44 98 LUB ELEKTRONICZNY: E-MAIL: sekretariat@pcpr.mikolowski.pl pcpr.mikolow@poczta.fm…

Czytaj więcej

Szukamy asystentów dla osób z niepełnosprawnościami

PROGRAM   „Asystent osoby z niepełnosprawnościami, jako świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie i wspomaganie niezależnego życia osób z   niepełnosprawnościami”   Warunki pracy: • umowa zlecenie   Wymagania: • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej; • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej półroczne, udokumentowane doświadczenie w…

Czytaj więcej

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął procedury realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz ustalił terminy składania wniosków i wystąpień samorządów powiatowych. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i…

Czytaj więcej

PFRON informuje – Turnusy rehabilitacyjne 2021

Od 1 stycznia 2021 r. zapraszamy do aplikowania on-line w obszarze dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Pełen proces będzie realizowany elektronicznie, uwzględniliśmy też udział Organizatorów Turnusów jako Użytkowników Systemu. Zapewni to między innymi możliwość elektronicznego obiegu takich dokumentów jak „Informacja o wyborze organizatora”, „Oświadczenie organizatora” czy „Informacja o przebiegu turnusu”. Dzięki przystąpieniu do SOW Organizatorów…

Czytaj więcej