Program skierowany jest dla osób chcących zmienić swoją postawę, zdobyć umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy, poszerzyć swoją wiedzę na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie.

Adresatami programu mogą być osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, osoby stosujące przemoc w rodzinie, które zgłoszą się dobrowolnie do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym bądź osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia, w ramach uzupełnienia podstawowej terapii.

Podmiotem realizującym program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych w Powiecie Mikołowskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Punkcie Interwencji Kryzysowej.