Program skierowany jest dla osób chcących zmienić swoją postawę, zdobyć umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy, poszerzyć swoją wiedzę na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie.

Adresatami programu mogą być osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, osoby stosujące przemoc w rodzinie, które zgłoszą się dobrowolnie do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym bądź osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia, w ramach uzupełnienia podstawowej terapii.

Podmiotem realizującym program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych
w Powiecie Mikołowskim jest:

Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA” w Mikołowie.

Punkt czynny:

od poniedziałku do piątku
od 15
00 do 1900

Mikołów, ul. Krakowska 30

Tel. (32) 226 41 76

kontakt@zmiana-mikolow.pl

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.