Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie  z siedzibą w Łaziskach Górnych realizuje projekt pod nazwą AKCJA – AKTYWIZACJA współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.