POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
NA LATA 2021-2025

 

 

Uchwała Rady Powiatu Mikołowskiego:

Uchwała Nr XXVIII-181-2021 Rady Powiatu Mikołowskiego

Program do odczytu i pobrania w wersji PDF:

Powiatowy Program Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2021-2025