Konsultacje prawne w sprawach rodzinnych-zapisy

Wtorki: od 15.00 do 18.00, pokój 118, parter.

Zapisy odbywają się pod numerami telefonów: 32 2244-390; 32 2244-498 lub osobiście w tut. Ośrodku, pok.119, parter.