Centrum Wolontariatu
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie
z siedzibą w Łaziskach Górnych
43-170 Łaziska Górne ul. Chopina 8
Tel. 32-22-44-390, 32-2244498
Czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 – 15:00
Centrum Wolontariatu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych powstało we wrześniu 2003 roku.
Celem Centrum jest promowanie wolontariatu na terenie powiatu mikołowskiego, tworzenie bazy danych osób chętnych do podjęcia pracy wolontarystycznej oraz placówek chętnych, by taką pomoc przyjąć. Centrum jest niejako „pośrednikiem pracy” między wolontariuszem a pracodawcą. W miarę zgłaszanych potrzeb Centrum Wolontariatu organizuje spotkania dla wolontariuszy.

Bycie wolontariuszem daje możliwość niesienia bezinteresownej pomocy innym, rozwijania swoich zainteresowań, poszerzenia swoich doświadczeń i umiejętności w kontakcie z drugim człowiekiem. Praca woluntarystyczna to także konstruktywne spędzanie czasu wolnego. Wolontariat jest szansą na nabycie nowych kompetencji, kwalifikacji, które można wykorzystać w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Centrum Wolontariatu prowadzi nabór osób chętnych do podjęcia pracy wolontarystycznej na terenie powiatu mikołowskiego.

Jeśli jesteś zainteresowany tego rodzaju pracą zapraszamy do tut. Centrum z wypełnioną ankietą, która umieszczona jest poniżej.
ANKIETA DLA WOLONTARIUSZA