Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie od dnia 02.01.2020r. uruchamia nabór kart zgłoszeniowych do programu AOON.

Założenia programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej:

Program_AOON_-word

Karta zgłoszenia osoby niepełnosprawnej do programu AOON:

Karta zgłoszenie – AOON

Karta zgłoszeniowa asystenta do programu AOON:

Karta zgłoszenie asystent

Karta rozliczenia usług AOON:

Karta_rozliczenia_usług AOON

 

Program finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych