Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – Zmiana terminu zatwierdzenia wniosku przez Ministra

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w ogłoszeniach o naborze wniosków w ramach Programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2022 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 część VIII pn. „Termin rozpatrzenia wniosków” otrzymuje brzmienie: „Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w…

Czytaj więcej